موم اپیلاسیون خشابی امروزه اپیلاسیون یکی از روش های موثر و کاربردی، برای حذف مو های زائد است، که هیچ گونه عارضه خاصی ندارد. یکی از نقاط قوت موم های اپیلاسیون، داشتن مدل ها و انواع مختلف است، زیرا پوست انسان ها، انواع گوناگونی دارد، مانند: پوست های حساس،...